Hej alle.
Jeg har modtaget denne mail fra DBF omkring deltagelse i et forsøg, er der nogle af vore medlemmer som ønsker at deltage, så kontakt DBF.
mvh
Hans

———- Forwarded message ———
Fra: Ole Kilpinen Date: tors. 27. jul. 2023 kl. 14.33
Subject: Tilbud om deltagelse i nyt projekt
To: Flemming Vejsnæs

Kære formænd

Vi skriver til jer, men hvis I vurderer at det er nogen anden i foreningen som dette skal rettes til, beder vi jer om at videresende mailen.

Vi har et nyt projekt som vi tænker er oplagt til at indgå i jeres arbejde i skolebigården. Det kan være at I har nogle 2.-3. års biavlere gående som kunne være interesserede i at arbejde med lidt praktisk forsøgsarbejde.

Der er mulighed for at øve forskellige metoder til at teste for nosema, udrensningsevne og varroa. Samtidig kan I forbedre sundheden i jeres bigård

Vi forsøger at få flere danske biavlere til at interessere sig for deres bifamiliers modstandskraft mod sygdomme og varroa.

Det gør vi ved at lave udrensningstest, hvor man bruger et nålestiksstempel til at dræbe 50 pupper og ser efter 24/48 timer hvor mange celler der er blevet udrenset.

Det er et rigtig godt mål for sygdoms modstandskraft, men faktisk har det også betydning for hvor godt de kan håndtere varroamider.

Samtidig vil vi tælle varroamider og lave nosemaprøver i foråret, men henblik på at udskifte de dårligste dronninger. På den måde fjerner vi også droner med uheldige gener.

Vi håber at det vil forbedre den generelle sundhed af de danske bier.

Som deltager skal man altså udtage nosemaprøver (60 bier) i foråret.

Lave udrensningstest 1-2 gange om året

Udtage biprøver til varroaanalyse to gange om året

Føre stadekort over hvordan bifamilien klarer sig og specielt de varroaindgreb der foretages.

Vi sender en forsøgspakke til alle deltagere med en Easycheck varroavasker, et nålestiksstempel, en lille vægt og bøtter til indsamling af biprøver.

Der er plads til 100 deltagere i projektet.

I kan se det webinar vi holdt om projektet her

Og hvis I vil deltage, skal I bare tilmelde jer via dette link:

https://www.bee-survey.com/index.php/192533?lang=da

Som deltager bliver man indbudt til 1-2 møder om året, hvor vi diskuterer hvordan det går og hvad resultaterne viser.

Projektet kører over tre år frem til 2026.

Vi håber at det kan være interessant for jer. Hvis der er spørgsmål til det, er I altid velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Flemming og Ole

Ole Kilpinen
Konsulent

OleK@biavl.dk

Telefon: 5786 5467

Kategorier: Nyheder