Om Herning og omegns biavlerforening

Foreningen er oprettet i 1870, ved 150 års jubilæet udgav foreningen et jubilæumsskrift.
Som et skriftets forord skrev formand Svend Ebbensgaard følgende:

150 år er lang tid – og dog.

I forhold til biernes tilstedeværelse på jorden i millioner af år må det erkendes, at foreningens virke indtil videre kun er en lille parentes. Men hvilken parentes!

Foreningen har gennem alle 150 år haft som formål “at virke for biavlens fremme og er i 2020 en lokalforening i fremgang og med stor aktivitet på mange områder. 137 medlemmer i 2019.

Herning og Omegns Biavlerforening gør et stort arbejde for biavlerne i lokalområde, bl.a. ved at arrangere begynderkurser, dronningeavler kurser, foredrag, bigårdsbesøg og mange andre aktiviteter for at tiltrække både unge og gamle, nye og erfarne biavlere.

Samarbejde og hjælpsomhed er nøglebegreber i lokalforeningsarbejdet. For de fleste medlemmer er biavl en dejlig interesse, som udfoldes sammen med andre biavlere i og udenfor lokalforeningens rammer.

Lokalforeningens store arbejde har gennem de senere år bevirket at medlemstallet er støt stigende, en fremgang som også forpligter til en fortsat ihærdig indsats.

Herning og Omegns Biavlerforening blev grundlagt af postmester Theill den 29. oktober i 1870.
Biavlen var noget ganske andet end i dag, men formålet var jo “at virke for biavlens fremme”. Én af Herning og Omegns Biavlerforenings mange ildsjæle var Otto Christensen, der var formand i perioden 1976 til 2001.

Han fik foreningen til at køre igen, idet det så meget dystert ud, da mange ønskede at nedlægge den, men det lykkedes at redde foreningen.

Må Herning og Omegns Biavlerforening fortsat vise sig i stand til “at virke for biavlens fremme”

Tillykke med 150 års jubilæum.

Svend Ebbensgaard Formand for Herning og Omegns Biavlerforening

Det samlede jubilæums skrift kan læses her.