Kære medlemmer.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Herning og Omegns Biavlerforening.
Generalforsamlingen afholdes mandag den 18. marts 2024 kl. 19.00 på Naturcentret i Løvbakkerne, Løvbakkevej 32, 7400 Herning.
Forslag som ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og vil blive udsendt med dagsordenen til medlemmerne senest 8 dage før afholdelse.
Med ønsket om et fint fremmøde.
På bestyrelsens vegne,
Hans Nedergaard-Hansen
Kategorier: Nyheder