Kære alle.

Tak for en god generalforsamling og et fint fremmøde ialt 36 deltog.
Sædvanen tro, styrede Henning Hedegaard, som ordstyrer os gennem aftenen på sikker vis, tak for det.
Valgene til bestyrelsen forløb på en måde, så alle poster blev besat, dejligt.
Resultatet af valgene blev: Som formand blev Hans Nedergaard-Hansen genvalg, til bestyrelsen blev Niels Peder Kiilerich genvalgt og Jens Peter Sørensen nyvalgt og som suppleanter blev Flemming Madsen genvalgt og nyvalgt blev Finn Pedersen, tillykke til alle.
Ole Madsen ønskede ikke at genopstille, en stor tak til dig for din indsats i bestyrelsen.
Den nye bestyrelse med suppleanter ser herefter således ud: Hans Nedergaard-Hansen, Niels Peder Kiilerich, Karin Bonde Nielsen, Peter Weiglin, Jens Peter Sørensen, Flemming Madsen og Finn Pedersen.
Revisor Jens Peder Kristiansen og revisor suppleant Nicolaj Nielsen blev begge genvalgt.
Medlemmernes valg af Årets Biavler 2023, faldt på Vagn Mouritsen, et stort tillykke med det Vagn.
Med venlig hilsen
         p.b.v.
Hans Nedergaard-Hansen
Kategorier: Nyheder