Herning og Omegns Biavlerforenings ordinære

Generalforsamling, mandag den 21 marts 2022 kl. 19.00

Naturskolen Løvbakkevej 32, 7400 Herning

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag. (skal være indkommet senest 14 før mødet)
 7. Valg af formand: Svend Ebbensgaard – modtager genvalg.
 8. Valg til bestyrelse og suppleanter:

August Johnsen er på valg – modtager genvalg.

Jytte Gildbjerg er på valg – modtager genvalg.

Suppleant Jette Mogensen er på valg – modtager genvalg.

Valg af 1 manglende suppleant.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Henning Hedegaard – modtager genvalg.

Jens Peder Kristiansen – modtager genvalg.

 1. Valg af delegerede til valgforbund (jf. D.B.F.´vedtægter §5, stk. 3).
 2. Eventuelt.

 

Kategorier: Nyheder