Ordinær generalforsamling i Herning og Omegns Biavlerforening

mandag den 18. marts 2024, kl. 19.00 på Naturskolen i Løvbakkerne.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forgangne år til godkendelse.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år til godkendelse.

4. Bestyrelsens forslag og planer samt budget for det kommende år til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.(ingen modtaget)

7. Valg af formand.

Hans Nedergaard-Hansen – modtager genvalg.

8. Valg af den resterende bestyrelse og suppleanter.

Niels Peder Kiilerich er på valg – modtager genvalg.

Ole Madsen er på valg – modtager ikke genvalg.

Suppleant Jens Peter Sørensen er på valg – modtager valg til

bestyrelsen

Suppleant Flemming Madsen er på valg – modtager genvalg.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor Jens Peder Kristiansen – modtager genvalg.

Revisorsuppleant Nicolai Nielsen – modtager genvalg.

10. Valg af delegerede til valgforbund(jf. D.B.F´s vedtægter §5,

Stk.3)

11. Eventuelt- herunder afsløring af Årets Biavler 2023

Kategorier: Nyheder